Kontakt

Veranstalter

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Telefon +49 30 3229329-0
Telefax +49 30 3229329-66
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de

Deutsche Krebshilfe e. V.

Stiftung Deutsche Krebshilfe
Buschstraße 32
53113 Bonn
Telefon +49 228 72990-0
Telefax +49 228 72990-11
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Berliner Krebsgesellschaft e.V.

Berliner Krebsgesellschaft e.V.
Kaiserin Friedrich-Haus
Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin
Telefon: +49 30 28324-00
Telefax: +49 30 28241-36
E-Mail: info@berliner-krebsgesellschaft.de
www.berliner-krebsgesellschaft.de

Haus der Krebs-Selbsthilfe e.V.

Haus der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband e.V.
Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn
Telefon: +49 228 33889540
Telefax: +49 228 33889549
E-Mail: info@hausderkrebsselbsthilfe.de
www.hausderkrebsselbsthilfe.de

Organisation

Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Rießnerstraße 12 B
99427 Weimar
Telefon: +49 3643 2468-0
Telefax: +49 3643 2468-31
E-Mail: info@kukm.de
www.kukm.de